HEGOA

Web 2.0

Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua

Institute for International Cooperation and Development Studies

Tesis de Aiala Elorrieta

imagen Doktorego tesi honetan gizarte bazterkeriaren bideetara gerturatu gara, zaurgarritasun istorioak nola perfilatzen diren aztertu asmoz. Zehazki, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) jasotzen duten hamazortzi pertsonari burututako sakoneko elkarrizketetan oinarritu gara eta kontakizun hauei heldu diegu zaurgarritasunak har ditzakeen itxura anitzak behatzeko.

Ikerketaren emaitza nagusi gisa, bazterkeria faktoreek eta esparruek elkarren artean kateatzeko dauzkaten era amaigabeen artean, bi eredu nagusi nabarmendu dira: eredu batean euskarri izan daitekeen elementua hutsune nabaria izan daiteke bigarrenean.

El objetivo de esta tesis ha sido analizar la manera en que se configuran las situaciones de exclusión social entre personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco.

La metodología aplicada se ha basado en dieciocho entrevistas en profundidad, realizadas a personas receptoras de la RGI con situaciones y responsabilidades familiares muy diversas.

Partiendo de las múltiples maneras en que se concatenan los diversos ámbitos y factores de exclusión, se presentan como principal resultado dos modelos. Elementos que en el primero funcionan como puntos de apoyo, se transforman en ausencias notorias en el segundo.

  • Doktorearen izena/Nombre doctorada: Aiala Elorrieta Agirre
  • Tesiaren izenburua/ Título de Tesis: Zaurgarritasun Ibilbideetan Balantzaka: Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentaren argi-ilunak
  • Tesiaren zuzendariak/ Tesis dirigida por: Mikel Zurbano eta Mertxe Larrañaga
  • Defentsa-eguna/Fecha de defensa: 2013ko Maiatzak 3, 3 de Mayo de 2013
  • Kalifikazioa/Calificación: Calificación: Gai Cum Laude, Apto Cum laude

Consultar Tesis